Accés a la Piscina de Pollença
06/07/2023

Accés a la piscina de Pollença en la temporada d'estiu 2023

 • Per motiu d’excés d’aforament de la piscina de Pollença degut al tancament per obres de la piscina coberta del Port, només es podrà accedir a la piscina de Pollença amb reserva prèvia mitjançant la APP d’esports, web o en les oficines.

 • El temps d’estada a la piscina serà limitat al temps de reserva.

 • Només es vendrà entrada a no abonats en casos que hi hagi lloc en les franges horàries establertes. I sempre es consultarà amb antelació a les oficines.

 • Prohibit entrada menors 12 anys sense un adult.

 • Per fer ús de la piscina a mode recreatiu accedir preferiblement els dissabtes i diumenges que no hi ha cursets de natació.

 • S’hauran de seguir en tot moment les instruccions dictades pels socorristes. Per qualsevol consulta dirigir-se primer al socorrista.

 • És obligatori usar banyadors, gorra de bany, xancles (prohibit entrar amb sabates de carrer) i dutxar-se abans d’entrar a les piscines.

 • No es pot entrar al recinte de piscines amb una antelació superior a 10 minuts de l'inici de la classe

 • Abans de sortir de les instal·lacions comproveu les vostres pertinències. La direcció no es farà carrer dels objectes perduts dins les instal·lacions esportives.

 • No està permès mastegar xiclet, beure o menjar a les diferents zones de bany ni als vestidors. No són zones de pícnic.

 • Està prohibit córrer pels voltants de la zona de bany.

 • No es permet l’entrada a menors de 12 anys si no van acompanyats d’un adult responsable, excepte en activitats que siguin adaptades.

 • Es prohibeix l’accés a tota persona que pateixi qualsevol tipus de malaltia infecto contagiosa.

 • Per raons de seguretat estan prohibits jocs i pràctiques perilloses (llançar-se a l’aigua des dels laterals o qualsevol altre zona i asseure’s a les sureres)

 • En cada moment s’hauran de respectar els espais destinats als diferents usos (cursos, natació lliure …)

 • El material de la instal·lacions és per ús intern i la seva utilització serà regulada pel monitor i/o socorrista.

 • No es permet utilitzar utensilis com pales o aletes quan es comparteix carrer.

 • En el cas de sentir qualsevol tipus de molèstia, heu de sortir de l’aigua i comunicar-ho al socorrista

 • La direcció es reserva el dret d’establir el límit d’usuaris per carrer, segons la normativa de piscines d’ús col·lectiu, i també de tancar carrers al bany lliure a causa de les necessitat d’ús de carrers pels cursos i activitats organitzats per la instal·lació.

« Volver