Ajuntament de Pollença

Carnet abonat del Poliesportiu Municipal

Quins avantatges té fer-se abonat del Poliesportiu i del Pavelló Municipal de Pollença i del Port de Pollença?

Si ets abonat tens descomptes en el lloguer de pistes tant a Pollença com al Port de Pollença, descomptes en les activitats esportives municipals, i accés lliure al gimnàs i al rocòdrom i Piscina coberta del Port i descoberta de Pollença.

Què hauré de pagar si em faig abonat del Poliesportiu Municipal de Pollença i Port de Pollença?

 

 

Instal·lacions

-Gratuïtats: entrada del rocòdrom i gimnàs

-Preu especial per a les instal·lacions esportives municipals.

Activitats esportives

-Preu especial per a les activitats esportives municipals.

Piscina

Gratuïtats: piscina descoberta de Pollença i piscina Coberta del Port de Pollença

Preus especials per a cursets de natació i abonaments per a la piscina.

 

IMPORTANT:

Descomptes sobre la tarifa d'abonament del 90% en els següents casos (cal aportar la documentació adient a través de registre d'entrada al ajuntament)

- Persones amb diversitat funcional, amb una discapacitat igual o superior al 33%, pensionistes per incapacitat Total, permanent o absoluta i gran invalidesa i pensionistes per orfandat.

- Famílies monoparentals amb uns ingressos iguals o inferiors al salari mínim interprofessional (SMI) *1,5

- Famílines nombroses amb ingressos iguals o inferiors al salari mínim interprofessional (SMI) *3.

- Persones majors de 65 anys amb ingressos iguals o inferiors al salari mínim interprofessional (SMI) *1,5. El requisiti de l'edat s'ha de complir al llarg de tot l'any natural. 

 

 

 

Altres dades d'interès i normes d'ús:

Totes aquelles persones que practiquin activitats esportives al Poliesportiu estaran obligats a pagar la matricula.

La validesa del la matricula acabarà el 31.12.2022

Per obtenir els descomptes cal presentar sempre el carnet de soci.

L'Ajuntament de Pollença, per raons tècniques, podrà limitar l'accés d'usuaris i abonats a les instal·lacions i serveis del Poliesportiu i Pavelló de Pollença.

L’accés a les instal·lacions serà lliure dins l'horari establert i els dies que a tal efecte estableixi l’òrgan de govern.

Caldrà satisfer puntualment les quotes anuals i els abonaments o suplements que regeixin l'ús d'instal·lacions i serveis.

S’hauran d’acatar les normes de funcionament de cada instal·lació, en cas d'infringir-les es podrà retirar el carnet, provisionalment o definitivament, sense dret a devolució de la taxa satisfeta.

Es respondrà personalment dels danys i perjudicis ocasionats als béns i instal·lacions del Poliesportiu i del Pavelló si se’n fa un ús inadequat.